Algemene voorwaarden

Ocean Flow Yoga

Martine Hogervorst
Abel Tasmanstraat 6
2202 LS Noordwijk

Email: info@oceanflowyoga.nl
Kvk: 70124868

Hieronder staan een aantal voorwaarden beschreven. Als je een opdracht neerlegt bij Ocean Flow Yoga ga je akkoord met de volgende afspraken:

  1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst.

1.2 De klant en ik gaan akkoord dat we per e-mail en telefonisch communiceren.

1.3 Het starten en afronden van een workshop of training wordt via de mail bevestigd.

1.4 Op alle door Ocean Flow Yoga geschreven teksten en beelden rust auteursrecht. Ze mogen niet vermenigvuldigd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming vooraf.

  1. Prijzen, inhoud en afspraken

2.1 Ocean Flow Yoga heeft het recht om tarieven met directe ingang te wijzigen.

2.2 Als de prijzen van externe kosten (reiskosten, belastingen, etc.) na het sluiten van de overeenkomst stijgen, is Ocean Flow Yoga gerechtigd de prijzen aan te passen.

2.3 Een prijsopgave is vrijblijvend en 1 week geldig en soms persoonsgebonden.

2.4 Ocean Flow Yoga kan niet aan de offerte worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.

  1. Controle en aansprakelijkheid

3.1 Nadat een afspraak wordt gemaakt, stuurt Ocean Flow Yoga altijd een bevestiging naar de klant.

3.2 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op de juistheid van de gegevens. Na schriftelijk akkoord van de klant is Ocean Flow Yoga niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud en/ of tekstuele fouten (bijvoorbeeld tekst op de cadeaubon). Schade en kosten die hierdoor veroorzaakt worden, kunnen niet in rekening worden gebracht.

  1. Levering en leveringstermijn

4.1 Ocean Flow Yoga streeft ernaar de schriftelijk afgesproken tijden en data van lessen en trainingen altijd door te laten gaan. Mocht dit in het gedrang komen, wordt het tijdig aangegeven en met klant overlegd.

4.2 Zijn er factoren van buitenaf die invloed hebben op het verschuiven van de data, zoals een tekort aan deelnemers? Ocean Flow Yoga heeft dan het recht om een les, workshop of training te cancelen.

4.4 Het niet bij kunnen wonen van een les of training geeft in geen geval recht op schadevergoeding, behalve als dit in samenspraak schrifelijk is afgesproken.

4.5 Hoewel ik mijn uiterste best doe om te zorgen dat ik al mijn afspraken nakom, ben ik niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen en cancelingen veroorzaakt door ziekte of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.

  1. Garanties en klachten

5.1 Ontevredenheid of subjectieve klachten over lessen en trainings vormen geen reden voor ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

5.2 Bij serieuze klachten stelt Ocean Flow Yoga zich redelijk op en zal altijd proberen tot een goede oplossing te komen voor beide partijen.